Vores arbejdsområder

Kloak
Kloak
Tv-inspektion
Miljø

#

Service

Tømning af septiktank, tømmetank, fedtudskiller, køkkenbrønd. 

Opgaver som vi bl.a. kan udfører for dig.

Faste aftaler

Da du som husejer, gårdejer, virksomhedsejer, restaurantejer, ved at fejl som stoppet kloakledning, stoppet afløb og brønde giver irritation i dagligdagen. Derfor er en fast aftale om regelmæssig tømning, spuling en rigtig god investering.

Ø-slam kan kontaktes for netop at lave disse aftaler. Telefon 24843201.

Septiktank

Septiktanken er det sted hvor toiletvand, køkkenvand, badevand samles, vandet får lov at løbe stille og roligt igennem septiktank. Vandet ledes over i sivedræn. Herfra siver vandet ud i jorden og som vist på billeder er det her en græsplæne. Nogle gange benytter man en sivebrønd. Men formålet er at lede vandet ud i jorden.

Tømmetank

I modsætning til septiktank er tømmetank uden nogen form for fraløb. Her bliver alt vandet i tanken. Den skal således tømmes når den er fuldt, typisk kan den indeholde 

ca. 4 til 6 m3 spildevand. Ø-Slam suger vandet op, af tanken og kører dette til rensningsanlæg. En fast aftale omkring tømning af tømmetanken er en fordel.

Kontakt os på telefon 24843201 eller på vores Kontakt formular